Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lības dārzi", reģistrācijas Nr. 40203333954, Juridiskā adrese: "Lauknoriņas", Vāverkrogs, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvija, LV-2135, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un norādiet sev piemērotāko piegādes veidu. 

3. Apmaksas noteikumi

Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiks parādītas sagatavotajā rēķinā ko saņemsiet uz e-pastu. Rēķins tiks sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, tas ir derīgs 3 dienas. Ja rēķins netiek apmaksāts 3 dienu lakā, pasūtījums tiek anulēts. Veicot apmaksu obligāti norādīt rēķina numuru.

Pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā, Pircējam tiek nosūtīts pirkuma apstiprinājuma e-pasts un tiek sākta pasūtījuma izgatavošana un piegāde. 

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Latvijas teritorijā. Preces ir iespējams saņemt saimniecībā uz vietas, ar piegādi uz vēlamo adresi Rīgā vai Ropažu novadā vai arī saņemt kādā no piegādes punktiem.

Piegādes noteikumi un izmaksas norādītas sadaļā “Piegāde”

5. Atteikuma tiesības

Pircējam (fiziska persona) ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

-        pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

-        pircējs ir atvēris iepakojumu;

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

6. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka piekrīt savu sniegto datu apstrādei, lai Pārdevējs varētu pieņemt un sagatavot Pircēja pasūtījumu, kā arī veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Pircējs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un izpildi.

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī pieprasīt savu datu dzēšanu.