Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda projekta realizācija

Esam veiksmīgi uzsākuši projekta realizāciju ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 6.3 apakšpasākumā: "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Projekta ietvaros plānots iegādāties elektrisko vārīšanas katlu, žāvētāju, krūmgriezi, dārza šķēres un trauku mazgājamo mašīnu.

Dalība LEADER projektā

2021.gadā dalība  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", kuru realizējot tika iegādāta speciāla sulu spiede un saldēšanas kamera, lai uzglabātu un pārstrādātu smiltsērkšķu ogas.